Criteria, Gawad Urian Categories

Pinakamahusay na Pelikula

Nagpapakita ang pinakamahusay na pelikula ng mapanlikhang pagsasanib ng iba’t ibang elemento ng pelikula, sa antas na di napantayan ng mga pelikulang kahanay nito. Sa mga sumusunod na pahina, makikita ang mga nominado sa iba’t-ibang kategorya.

Pinakamahusay sa Direksyon

Epektibo ang direksyon kung matagumpay ang director sa pagbibigay-buhay sa dulang pampelikula, at nagawa niyang ipabatid ang kanyang pagkaunawa sa material sa pamamagitan ng mapanlikhang pagsasanib ng iba’t ibang elemento ng pelikula.

Pinakamahusay na Dulang Pampelikula

Epektibo ang dulang pampelikula kung ito ay may makabuluhang nilalaman o karanasang sinusuri, at binabalangkas ito sa paraang orihinal ayon sa pangangailangan ng medyum ng pelikula.

Pinakamahusay na Pagganap

Epektibo ang pagganap ng isang pelikula kung matagumpay na nagawa ng artista na mapaniwala ang mga manonood sa tauhang kanyang inilalarawan, nalinawan sa mga motibong nagpapakilos sa mga tauhan, at maging saksi sa mga ugnayang personal at sosyal ng tauhan.

Pinakamahusay na Disenyong Pamproduksyon

Epektibo ang disenyong pamproduksyon kung nagawa nitong iskatuparan sa malikhaing paraan ang pook, tagpuan, make-up, kasuotan, at kagamitan na nagpapalitaw ng panahon, kapaligiran at katauhang hinihingi ng realidad ng dulang pampelikula.

Pinakamahusay na Sinematograpiya

Epektibo ang sinematograpiya kung matagumpay nitong naisalarawan ang nilalaman sa pamamagitan ng pag-iilaw, komposisyon, galaw, at ibang kaugnay na teknik ng kamera.

Pinakamahusay na Editing

Epektibo ang editing kung malikhain nitong pinakikitid o pinalalawak ang oras, kalawakan at galaw upang pangibabawin ang anumang nais ipahayag ng filmmaker.

Pinakamahusay na Musika

Epektibo ang musika sa pelikula kung pinalilitaw nito ang kahulugan, pinatitingkad ang atmospera at damdamin, nakatutulong sa pagtiyak sa katauhan, at inaayunan ang ritmo at daloy ng pelikula. Higit sa lahat, nais himukin ng Manunuri ang mga filmmaker na gumamit ng orihinal na musika.

Pinakamahusay na Tunog

Epektibo ang tunog sa pelikula kung naisalin nito nang buhay na buhay ang diyalogo, musika, epektong tunog at katahimikan, at ang mga ito’y naisasaayos sa malikhaing paraan.

Pinakamahusay na Maikling Pelikula

Nagpapakita ang pinakamahusay na maikling pelikula ng mapanlikhang pagsasanib ng iba’t ibang elemento ng pelikula, na ginawa sa labas ng kalakalan ng industriya, at sa antas na di mapapantayan ng mga kahanay nito.

Back to Gawad Urian